Punkty:

Schody ?

Poziom:

Play Pause
Wymagana suma:

Mogalo.pl - Interaktywna edukacja
x Zapisano wynik:
Jak grać w Schody ?
Startując z zaznaczonego pola i poruszając się tylko w lewo lub w górę, poprowadź ścieżkę do lewego górnego rogu.

Jeśli na ścieżce uzyskasz wymaganą sumę, to otrzymasz 12, 13, 14 ... 30, 31pkt, odpowiednio za każdy z maksymalnie 20 poziomów.

Za ścieżkę z błędną sumą odejmowane jest 3pkt. Zakończenie całej rozgrywki na minusie oznacza 0 pkt.

Podczas każdego poziomu można dowolnie cofać się wzdłuż swojej ścieżki i ją zmieniać, o ile nie stanęło się na lewym górnym rogu, który kończy poziom. Na rozgrywkę masz maksymalnie 5 minut. Odświeżenie gry kończy daną rozgrywkę z aktualnym stanem punktów i zaczyna nową.