Jak dobrze znasz języki obce?

Regulamin Testów językowych Mogalo

1. Właścicielem aplikacji, oraz wszystkich praw intelektualnych do zadań i nagrań jest:
Mogalo sp. z o.o.
Numer KRS: 0000633855
NIP: 5213745695
REGON: 365246882
Adres: ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa

2. Rozpowszechnianie treści które są przedmiotem własności intelektualnej Spółki Mogalo, bez jej zgody, jest zabronione.
3. Z aplikacji może korzystać każdy.
4. Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.
5. Szczegóły dotyczące zadań i testów dostępne są w instrukcji.
6. Płatność w wysokości 3zł brutto jest opcjonalna i wiąże się z usługą przekazania informacji o wyniku punktowym osiągniętym podczas testu przez użytkownika i przesłaniem go na podany adres e-mail. Wiadomość z wynikiem zawiera również informację o potencjalnie zajętym miejscu (przedziale decylowym) w ogólnopolskich wynikach konkursu opartego o ten test. Całość usługi odbywa się elektronicznie i natychmiast po jej opłaceniu.
7. Operatorem dostępnych płatności (płatności kartą, przelewy) jest:

PayU S.A.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań

8. W związku z rozpoczęciem (wykonaniem) usługi (wysłaniem maila wynikowego) zwrot opłaty jest niemożliwy.
9. Jeśli użytkownik mimo wniesienia opłaty nie otrzymał wyniku, uprasza się o sprawdzenie folderu spam, a jeśli tam go nie ma o napisanie wiadomosci na kontakt@mogalo.pl celem wyjaśnienia przez Mogalo okoliczności.
10. Wszelkie reklamacje można składać do 14 dni od wykonania usługi na adres e-mail kontakt@mogalo.pl, w uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu.
11. Aby otrzymać fakturę za dokonaną płatność, uprasza się o kontakt mailowy w terminie do 14 dni od dokonania płatności, wraz z podaniem wszystkich brakujących danych nabywcy.
12. Wyłącznym Administratorem Danych Osobowych jest firma Mogalo, działająca zgodnie z ustawą z Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. W szczególności wszelkie dane osobowe nie będą przetwarzane i nikomu udostępniane.